Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист в отдел „Териториално и селищно устройство“

12 Май 2020 Прочетена 281

Минимални изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование: средно / средно-техническо.
2. Професионален опит: не се изисква.
3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.
4. Допълнителни изисквания:
-  компютърна грамотност - работа с  MS Office, AutoCAD;
- дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация;
-  компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ;
5. Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия.
6. Предимство е професионален опит в направлението.

Кратко описание на длъжността:
Извършва справки и обслужване на граждани: технически процедури по разрешаване и одобряване на проекти за ПУП; изготвяне на удостоверения; дейности и кореспонденции, свързани с кадастър и регулация.
Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби;

Необходими документи:
1.  Заявление за работа – свободен текст.
2. Автобиография.
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.
4. Копие от трудова книжка.
5. Документи за придобита квалификация  /ако има/.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.
Срок за подаване на документите от  12.05.2020г. до 12.06.2020г. включително.
Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на общинска администрация - Ботевград всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград            

 


Назад

Последни обяви

Prev Next