Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист „Контрол по опазване на обществен ред и чистотата на обществените територии” към Дирекция „Сигурност и обще

07 Юни 2019 Прочетена 199

ОБЯВА

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист  „Контрол по опазване на обществен ред и чистотата на обществените територии” към Дирекция  „Сигурност и обществен ред”

   
Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Специалист „Контрол по опазване на обществен ред и чистотата на обществените територии”:
1. Образование - средно
2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква
3. Свидетелство за МПС, категория „В“

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на община Ботевград
2. Автобиография
3. Копие от документ за завършено образование
4. Копие от трудова книжка, УП-3.
5. Копие от свидетелство за МПС

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  07.06.2019г. до 21.06.2019г. включително
Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише „Деловодство”.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

 


ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next