Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист „Технически и архивно обслужване“

23 Февруари 2024г. Прочетена 234
Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността  Специалист „Технически и архивно обслужване“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – средно / средно.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.

3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.

4. Допълнителни изисквания:

- компютърна грамотност - работа с  MS Office, AutoCAD;

- дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация;

- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ;

5. Предимство е професионален опит в направление: Строителство, архитектура и геодезия.

 

Кратко описание на длъжността:

Tехническа обработка и надлежно оформяне на одобрените инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж и визи за проектиране до влизане в сила на същите. Изготвяне и предаване на влезли в сила актове на възложителя. Надлежно архивиране на одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж с прилежащите документи. Архивиране на други документи и изготвяне на копия от същите. Извършване на справки и обслужване на граждани.

Необходими документи:

1. Заявление за работа – свободен текст.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

4. Копие от трудова книжка.

5. Документи за придобита квалификация  /ако има/.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите от  23.02.2024 г. до 08.03.2024 г. включително.

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на общинска администрация - Ботевград всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.

 

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next