Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред“ в отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“

22 Май 2023 Прочетена 170
Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред“ в отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“

 

Изисквания за заемане на длъжността  Главен експерт „Опазване на обществения ред “:

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години.

3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.

 

Допълнителни изисквания:

- дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация; 

- предимство е професионален опит в направлението.

 

Кратко описание на длъжността:

Осъществяване опазване реда и спокойствието на гражданите за живот и труд, опазване на общественото имущество и околната среда в Община Ботевград и санкциониране на нарушителите в съответствие със законите на Република България и нормативната уредба на Община Ботевград.

Съдейства за провеждане на политиката на общината в областта на сигурността на гражданите и опазване на обществения ред.

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка.

5. Документи за придобита квалификация.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите  от 22.05.2023 г. до 19.06.2023 г. включително.

 

Документите на кандидатите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в  ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

 


Назад

Последни обяви

Prev Next