Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Технически сътрудник „Обслужване автогара“ към отдел „Икономически дейности и общинска собственост“

07 Декември 2018 Прочетена 1115

Изисквания за заемане на длъжността  Технически сътрудник „Обслужване автогара“:

1. Образование – средно
2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.
3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.
2. Автобиография.
3. Копие от документ за завършено образование.
4. Копие от трудова книжка.
5. Документи за придобита квалификация.


Срок за подаване на документите  07.12.2018г. до 14.12.2018г. включително
Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише  „Деловодство”.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next