Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“.

03 Декември 2019 Прочетена 184

Изисквания за заемане на длъжността „Юрисконсулт”:

1. Образование - висше юридическо, минимална образователна степен „магистър”
2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.
3. Допълнителни изисквания -  придобита юридическа правоспособност, компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация и други, касаещи пряката му работа.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.
2. Автобиография.
3. Копие от документ за завършено образование.
4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност.
5. Копие от трудова книжка.
6. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  до 31.12.2019г. включително.
Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград          


Назад

Последни обяви

Prev Next