Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт към отдел „Териториално и селищно устройство“

03 Декември 2019 Прочетена 196

Изисквания за заемане на Главен експерт:

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”.
2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години.
3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.
4. Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност
5. Допълнителни изисквания, носещи предимство:
- Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия;
- Работа с AutoCAD.

Кратко описание на длъжността:

1. Извършва справки и обслужване на граждани: технически процедури по разрешаване и одобряване на проекти за ПУП; изготвяне на копия от действащи планове и съвместени скици; поддръжка и актуализация на действащите планове; изготвяне удостоверения; дейности и кореспонденции, свързани с кадастър и регулация.
2. Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби. 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.
2. Автобиография.
3. Копие от документ за завършено образование.
4. Копие от трудова книжка.
5. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите от  03.12.2019г. до 31.12.2019г. включително.

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next