Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист „Контролен център за видеонаблюдение”

06 Юни 2024г. Прочетена 138
Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Специалист „Контролен център за видеонаблюдение”

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист  „Контролен център за видеонаблюдение” към Отдел  „ Контрол по сигурността и обществен ред”

 

Изисквания за заемане на длъжността Специалист „Контролен център за видеонаблюдение”:

1. Образование – средно.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Допълнителни изисквания: да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.

4. Дигитална компетентност: умения за работа с компютър – MS Office, знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград– свободен текст.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3. 

5. Документи за придобита квалификация /ако има/.

 

Кратко описание на длъжността: Осъществяването на денонощен мониторинг на общинските системите за видеонаблюдение, изградени на територията на общината, записване и обработване на получените сигнали за нарушения на обществения ред, сигурността и безопасността на гражданите, денонощен контакт и взаимодействие със служители от Отдел „ Контрол по сигурността и обществен ред”, както и с органите на МВР и частните охранителни фирми, извършващи дейност на територията на общината.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите  06.06.2024 г. до 21.06.2024 г. включително.

Документите на кандидатите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 69115.

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

 


Назад

Последни обяви

Prev Next