Община Ботевград предлага на предварително обсъждане решение на проект за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на „ТКЗС“)

28 Април 2023 Прочетена 185

На 16.05.2023г. (вторник) от 17:00ч. в зала „Ботевград“ е насрочено предварително обсъждане на решение на проект за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на „ТКЗС“). Основно обсъждането е насочено към собствениците на имоти в тази територия за запознаване и предложения по така направеното решение. 

Територията е с одобрен през 1990г. регулационен план, който е неприложен. В обхвата му след одобряването са възстановени бивши частни имоти, които предвид това, че плана не е приложен, са възпрепятствани от това да бъдат рационално използвани. Решението на проблема е да бъде изработен нов план, изменение на одобрения от 1990г., който да предвиди нова улична регулация, инфраструктура и урегулирани поземлени имоти за всички собственици на възстановени имоти на територията. 

Община Ботевград моли всички, които са собственици на имоти в тази територия да покажат заинтересованост и по възможност да присъстват на насроченото обсъждане.

 

 

Списък от файлове
чертеж

Назад

Последни обяви

Prev Next