Община Ботевград предлага за продажба атрактивни имоти в гр.Ботевград

19 Март 2024г. Прочетена 1218ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕДЛАГА ЗА ПРОДАЖБА СЛЕДНИТЕ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БОТЕВГРАД

 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.699, целият с площ от 991.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ VI - за жилищни нужди в кв. 174, при начална тръжна цена в размер на 118920.00 лева без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.698, целият с площ от 1010.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ V - за жилищни нужди в кв. 174, при начална тръжна цена в размер на 121200.00  лева без ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.700, целият с площ от 1112.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ ІV - за жилищни нужди в кв. 174,  при начална тръжна цена в размер на 133440.00 лева без ДДС.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.701, целият с площ от 1210.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ ІІІ - за жилищни нужди в кв. 174, при начална тръжна цена в размер на 145200.00 лева без ДДС.

 

5. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.702, целият с площ от 1362.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ І - за жилищни нужди в кв. 174, при начална тръжна цена в размер на 163440.00 лева без ДДС.

 

6. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.703, целият с площ от 1362.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ ІІ - за жилищни нужди в кв. 174, при начална тръжна цена в размер на 163440.00  лева без ДДС.

 

7. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.689, целият с площ от 979.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ VI - за жилищни нужди в кв. 175,  при начална тръжна цена в размер на 117480.00 лева без ДДС.

 

8. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.707, целият с площ от 1280.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ ХII - за жилищни нужди в кв. 168, при начална тръжна цена в размер на 153600.00 лева без ДДС.

 

9. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.708, целият с площ от 999.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ ХІV - за жилищни нужди в кв. 168, при начална тръжна цена в размер на 119880.00 лева без ДДС.

 

10. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.709, целият с площ от 907.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ ХV - за жилищни нужди в кв. 168, при начална тръжна цена в размер на 108840.00 лева без ДДС.

 

11. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.711, целият с площ от 1102.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ ХVI - за жилищни нужди в кв. 168,  при начална тръжна цена в размер на 132240.00  лева без ДДС.

 

12. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.710, целият с площ от 1002.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ ХVII - за жилищни нужди в кв. 168, при начална тръжна цена в размер на 120240.00 лева без ДДС.

 

13. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.713, целият с площ от 890.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ ХІХ - за жилищни нужди в кв. 168,  при начална тръжна цена в размер на 106800.00 лева без ДДС.

 

14. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.712, целият с площ от 987.00 кв.м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ж.к. „Васил Левски“, представляващ УПИ ХVІІІ - за жилищни нужди в кв. 168, при начална тръжна цена в размер на 118440.00 лева без ДДС.

 

15. Проектен имот с идентификатор 05815.303.356, с площ от 415 кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор 05815.303.340, трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ LXХIХ - за жилищно строителство, кв.199 по плана на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. "Хан Аспарух", УПИ LXХIХ, кв. 199, при начална тръжна цена в размер на 49 800.00 лева без ДДС.

 

16. Проектен имот с идентификатор 05815.303.357, с площ от 407 кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор 05815.303.340, трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ LXХХ - за жилищно строителство, кв.199 по плана на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. "Хан Аспарух", УПИ LXХХ, кв. 199, при начална тръжна цена в размер на 48 840.00 лева без ДДС.

 

17. Проектен имот с идентификатор 05815.303.358, с площ от 559 кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор 05815.303.340, трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ LXХХI - за жилищно строителство, кв.199 по плана на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. "Хан Аспарух", УПИ LXХХI, кв. 199, при начална тръжна цена в размер на 67 080.00 лева  без ДДС.

 

18. Проектен имот с идентификатор 05815.303.359, с площ от 499 кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор 05815.303.340, трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ LXХХII - за жилищно строителство, кв.199 по плана на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. "Хан Аспарух", УПИ LXХХII, кв. 199, при начална тръжна цена в размер на 59 880.00 лева без ДДС.

 

19. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.22, с площ от 5112 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 3040, кв. 212, УПИ II, адрес на поземления имот: област Софийска, общ. Ботевград, гр. Ботевград, ул. "ПРОМ.ЗОНА ЮГ-ЧЕКАНИЦА", при начална тръжна цена в размер на 613 440.00 лева без ДДС.

 

За допълнителна информация: тел. 0723/69-159 или на място в сградата на Община Ботевград /стая №12/.

 

Списък от файлове
Списък на общински имоти за продажба

Назад

Последни обяви

Prev Next