Община Ботевград продължава приема на документи от кандидати за социални асистенти на социалната услуга "Асистентска подкрепа"

02 Юни 2021 Прочетена 162
Община Ботевград продължава приема на документи от кандидати за социални асистенти на социалната услуга "Асистентска подкрепа"

Община Ботевград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

О Б Я В Я В А

продължаване на приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

·         лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

·         деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон;

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

1.      Заявление – декларация (по образец):

2.      Документ за самоличност (за справка);

3.      Автобиография;

4.      Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

5.      Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/;

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в Приемна на ХСД в сградата на Община Ботевград /партерен етаж/, пл. „Освобождение“ № 13, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да получени от приемната на отдел ХСД на партерен етаж в сградата на Община Ботевград, както и да бъдат изтеглени от официалната интернет страница – www.botevgrad.bg

За допълнителна информация телефон 0723/69142

Списък от файлове
Заявление асистенти - асистентска подкрепа
Заявление за посочване на потребители

Назад

Последни обяви

Prev Next