ОБЯВА за провеждане публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2021 година

22 Август 2022 Прочетена 244

                        

 

                                     О Б Я В А

За провеждане публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2021 година

В изпълнение разпоредбите на чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 05.09.2022 ГОДИНА /понеделник / от 14.00 часа в зала „Ботевград”, находяща се в сградата на община Ботевград, публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг през 2021 година.

Материалите за публичното обсъждане са на разположение от 29.08.2022г., на официалната интернет страница на община Ботевград.

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ:/п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

                   

 

                               

Списък от файлове
Oтчет капиталови разходи за 2021
Касово изпълнение на Бюджет 2021
Касово изпълнение на СЕС - ДЕС 2021
Касово изпълнение на чужди средства
Касово изпълнение разплащателна агенция
Касово изпълнение СЕС - КСФ 2021

Назад

Последни обяви

Prev Next