ОП”БКС” търси да назначи Шофьор на тежкотоварен автомобил, в частност шофьор на метометачна машина

09 Ноември 2020 Прочетена 99

 Изисквания за заемане на длъжността:

 

 ·   Завършено образование – минимална образователна степен – средно общо или средно специално образование.

 ·    Придобита образователно-квалификационна степен: свидетелство за управление на МПС, карта за квалификация на водач на МПС /съгласно сроковете, определени в закон за автомобилните превози/. 

 ·    Професионален опит – минимум 5/пет/години по специалността

 ·    Умения за работа в екип

 

Задължения към кандидатите:

 

 ·   Отговаря за външния вид, техническото състояние, експлоатацията и съхранението на зачисленото му превозно средство.

 ·   По време на път и работа следи за техническото състояние на автомобила, осигурява безопасност на движение, спазва графиците и нарядите във връзка със служебните му задължения.

 

Кандидатът е длъжен да познава:

 

  ·      Закон за движение по пътищата и правилника за приложението му;

 ·    Закон за автомобилните превози и нормативни актове, отнасящи се за автомобилите и водачите.

 

Ние предлагаме:

 

 ·    Постоянен трудов договор

 ·    Добро възнаграждение, реални осигуровки

 ·    Нормирано работно време.

 

 Заявления за назначаване могат да се подават до 30.11.2020г. в ОП”БКС” на адрес: гр.Ботевград, ул.Севаст Огнян 22 /срещу бензиностанция "Лукойл"/


Назад

Последни обяви

Prev Next