Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 19-23 ноември 2018 г.

16 Ноември 2018 Прочетена 272

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19-23 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.  

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Ботевград  

На 19.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: Витиня, Витоша, До Автогара, Свобода, Севаст Огнян

На 19.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: Паркинг, Саранск, Темуша

На 19.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 20.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 21.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 22.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Радотина

На 19.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 20.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 21.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 22.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Рашково

На 19.11.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./   На 20.11.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./   На 21.11.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./   На 22.11.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Боженица: махала Барбушовци, махала Върха, махала Ганинци, махала Павловци, махала Пейчовци, махала Пелиница, махала Томовци

На 19.11.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./   На 20.11.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./   На 21.11.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./   На 22.11.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./   На 23.11.2018 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Липница, Общ. Ботевград: махала Големо Усое, махала Горановци, махала Мановци

На 19.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: България, Георги С. Раковски, Мургаш, Сан Стефано, Стефан Стамболов, Хан Крум

На 19.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Врачеш: Александър Стамболийски, Бор, Бузлуджа, Васил Левски, Витиня, Георги Бенковски, Горски пътник, Гурко, Дунав, Захари Стоянов (Петър Янков, Зеленград, Ивайло, Извор, Кокиче, Малчика, Околчица, Освобождение (9-ти Септемвр, Патриарх Евтимий (Д. Гълъбов, Плиска, Победа, Преслав, Първи Май, Розова Долина, Севаст Огнян (Партизанска), Славейков (Васил Коларов), Страншки Рът, Съединение (Рада Докова), Съединение (Радка Докова), Теменуга, Трети Март (Иван Гълъбов), Трети Март (Иван Гълъбов), Христо Ботев, Цар Самуил (М. Найденова), Шипка

На 20.11.2018 г. /08:00 - 15:15 ч./ -  Ботевград: 1866 Година, Васил Левски, Илия Стоянов, Индустриална, Цар Иван Шишман, Цар Освободител

На 20.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: В. З. Зелин, ул.   4-та 1, Зелин-13-А, Зелин-14-А, Зелин-16-А, Зелин-17-А, Зелин-18-А, Зелин-4-та, Зелин-5-та, Зелин-7-А, Зелин-А, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Комката, Зелин-Средния път, Зелин-Тодор Петров, Курорт Зелин, Паркинг, Паркинг, Саранск, Саранск, Темуша, Темуша

На 20.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 21.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 22.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: Витиня, Витиня, Витоша, Витоша, До Автогара, До Автогара, Свобода, Свобода, Севаст Огнян, Севаст Огнян

На 20.11.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:15 ч./ -  Ботевград: Александър Войницки, Александър Стамболийски, Божко Божилов, Ваньо Македонски, Гаврил Брънчов, Гълъб Войвода, До Младост, Освобождение, Патриарх Евтимий, Рила, Саранск, Севаст Огнян, Склад на Едро, Стамен Панчев, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Цар Иван Шишман, Цар Освободител, Шипка

На 20.11.2018 г. /08:30 - 15:15 ч./ -  Ботевград: Александър Стамболийски, Ваньо Македонски, Патриарх Евтимий, Саранск, Цар Иван Шишман, Цар Освободител

На 20.11.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ -  Ботевград: В. З. Чеканица, Зелин-Д-Р Асен Златаров, М. Чеканица, ПИ - 001088, местност Чеканица, Страцин, Чеканица

На 20.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 21.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 22.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 23.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Врачеш: Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Левски, Витиня, Витиня, Зеленград, Зеленград, Патриарх Евтимий (Д. Гълъбов, Патриарх Евтимий (Д. Гълъбов, Плиска, Плиска, Преслав, Преслав, Първи Май, Първи Май, Славейков (Васил Коларов), Славейков (Васил Коларов), Страншки Рът, Страншки Рът, Трети Март (Иван Гълъбов), Трети Март (Иван Гълъбов), Христо Ботев, Христо Ботев

На 21.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 22.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.11.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: Паркинг, Паркинг, Саранск, Саранск, Темуша, Темуша

На 22.11.2018 г. /08:15 - 09:30 ч.; 14:15 - 15:15 ч./ -  Правец: IV, Кв. 9, IV-6393, VI, Кв. 2, VI-179, Кв. 104, VII, Кв. 2, От 514-От. 424, Бор, Борова Гора, Бърдо, В. Пенчов, Васил Драгнев, Васил Левски, Витомерица, Възраждане, Вълко Цолов, Генерал Гурко, Генерал Раух, Градешница, Градище, Димитър Грънчаров, Драган Йотов, Елаша, Здравец, Иван Пеев Маруша, Кв. 9, Упи VIII, Лесковец, Липа, Маняков Камък, махала Живковска, махала Поповска, махала Правешки Ханове, махала Пушкарско, махала Симидарско, Месност Елаша, местност Дългата Орница, местност Топилата, Младост, Моновец, Никола Иванов Янин, Никола Комита, Никола Проданов, Опълченска, Осма, Острома, Пета, Полска, Поп Марко, Първа, Работническа, Радушиновец, Роза, С О. Т. 211-О. Т. 202, №1, Свети Анастасий, Свети Теодор Тирон, Свобода, Север, Седма, Стара Планина, Стара Река, Страшка Могила, Тодор Живков, Трета, Трети Март, УПИ III-862 В. 50, УПИ Х Кв. 57, УПИ ХI-Кв. 2, Филип Тотю, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветко Вълков, Чавдар Войвода, Червената Вода, Четвърта, Шеста, Ясен

На 22.11.2018 г. /08:15 - 09:30 ч.; 14:15 - 15:15 ч./ -  Разлив: махала Маргинска

На 22.11.2018 г. /08:15 - 15:15 ч./ -  Правец: Бор

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

                           CEZ GROUP

 

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next