Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София-област за периода 22-26.06.2020

19 Юни 2020 Прочетена 147

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

 

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

 

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

 

София-Област 

Община Ботевград  

На 22.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. / -  Боженица:   319004  ,  Махала Урвич  29,  Стопански Двор  ,  УПИ Xi-71, Кв. 7  ,  Х-38,  Кв. 41  ,    43, Фургон, Къща

На 22.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. / -  Боженица:   Махала Барбушовци

На 22.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. / -  Ботевград:   1866 Година  11, 9, 1, 7, 13, 5,  Академик Стоян Романски  2, 2а, 6, 2б, 1, 4, 5, 2в,  Академик Стоян Романски  27, 20, 11, 9, 14, 13, 39, 35, 19, 25, 17, 16, 28, 12, 18, 26, 4, 8, 22, 37, 39б, 24, 9к, 29, 31, 30, 15, 21,  България  5,  България  4, 2, 6,  Васил Левски  ,  Гурко  3, 1, 9, 11, 5, 9а, 7,  До Младост  ,  До Сграда Ткзс  ,  Кооперативен Пазар  ,  Кооперативен Пазар  ,  Кооперативен Пазар Закрит  ,  Незнайният Войн  4, 7, 3б,  Нов Кооперативен Пазар  ,  Освобождение  7,  Освобождение  14, 11,  Освобождение  №14, 1, 3, 2,  Освобождение  4, 5, 3, 3, 5, 2,  Просвета  6, 2,  Саранск  2, 4, 4-2, 2б, 4-1, 7, 4-3, 5, 9, 4а, 2а, 1, 5,  Саранск  14, 8а, 11, 12, 9, 12а, 19, 15, 8,  Саранск  24,  Свобода  38, 3, 5, 9з, 16, 3в, 7, 14, 9, 1, 12,  Седемнайсти Ноември  1,  Стара Планина  2, 1, 4, 3,  Трети Март  64, 73, 62,  Трети Март  72,  Трети Март  66, 68, 77, 75, 68,  Христо Ботев  6,  Цар Освободител  4, 6, 13, 5, 2, 7, 9, 3, 1, 11-13 Албена, 6, 11,    2

На 22.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. / -  Врачеш:   Александър Стамболийски  14, 12, 9, 7, 11,  Трети Март (Иван Гълъбов)  6, 35, 42, 10, 26, 1д, 5, 34, 24а, 33, 29, 36, 8, 39, 1 В, 38, 37, 12, 14, 3, 25, 22, 32, 4, 40, 13, 27, 30, 16, 21, 1, 28, 2, 23, 19, 31, 15

На 22.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. / -  Литаково:   Бачо Киро  6, 2,  Боговина  6, 2, 1, 22, 16, 14,  Бузлуджа  5, 9, 2, 15,  Велчова Завера (Илия Шопов)  18,  Вуто Койчев  12, 3, 8, 11, 5, 2, 9, 6, 10, 14,  Генерал Клод  10, 24, 28, 7, 11, 5, 22, 26, 13, 18, 19, 11а, 6, 14, 15, 4,  Генерал Похитонов  15, 17, 20, 2, 14, 16, 9, 7, 6, 4, 10,  Иван Вазов (Ангел Миновски)  9,  Илия Монев  19, 5, 4, 15, 2, 7, 21, 13, 20, 10,  Кирил И Методи  5, 7, 9, 6, 8, 2, 11, 3,  Кирил Стаменов  1, 2,  Люто Войвода  26, 19, 32, 1, 8, 24, 6, 14, 23, 35, 3, 21, 13, Къща, 30, 15, 5, 20, 31, 29, 7, 9, 4, 11, 25,  Мургаш  11, 9, 3, 5, 4, 2, 7, 13, 15,  Петко Иковски  5,  Петко Мицовски  15, 11, 1, 2, 7, 33, 9, Къща, 16, 21, 35, 19, 20, 25, 12,  ПИсана  ,  Столетов  22, 18, 5, 8,  Шести Септември (9-ти Iх)  15, 8, 25, 39, 18а Църква, 23, 6, 3, 24, 10, 29, 17, 4, 20, 16, 19, 12, 27, 5, 11,  Шипка  3,  Юри Гагарин  9, 21, 35, 23, 14, 1, 10, 19, 36, 22, 5, 25, 6, 7, 18, 20, 15, 17, 27, 32, 16, 2, 12, 4, 8, 13

На 22.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. / -  Литаково:   Боговина  6, 2, 1, 22, 16, 14,  Генерал Клод  10, 24, 28, 7, 11, 5, 22, 26, 13, 18, 19, 11а, 6, 14, 15, 4,  Люто Войвода  26, 19, 32, 1, 8, 24, 6, 14, 23, 35, 3, 21, 13, Къща, 30, 15, 5, 20, 31, 29, 7, 9, 4, 11, 25

На 22.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. / -  Новачене,  Общ.  Ботевград:   Безименна  2,  Васил Петлешков  5, 11, 1, 3, 2, 7, 9,  Гео Милев  4, 2, 3, 8, 5, 1, 10, 6, 7,  Георги Бенковски  20, 21, 11, 10, 5, 4, 15, 19, 12, 9, 23, 16, 17, 25, 7, 2, 22, 6, 1, 14, 3,  Евлоги Георгиев  1, 5, 10, 16, 11, 6, 8, 7,  Захари Стоянов (Тодор Томов  40, 32, 44, 10, 22, 7, 17, 48, 6, 25, 46, 26, 4, 45, 36, 42, 2, 20, 5, 27, 29, 14, 16, 1, 19, 43, 28, 35, 12, 9, 23, 15, 3, 33, 39, 30, 8,  Извън Регулацията  ,  Кубрат (Христо Ветовски)  18, 11, 9,  Любен Каравелов  42, 35, 28, 30, 44, 34, 25, 40, 29, 38, 46, 36, 31, 39, 27, 26, 32,  Никола Й. Вапцаров  2, 4, 7, 5, 13, 10, 6, 8,  Новаченка (Филип Кръстев)  4,  Оборище  15, 1, 21, 7, 5, 19, 13, 9, 20, 11, 16, 6, 17, 3, 18, 10, 2,  Осма  1,  Петко Войвода (Иван Гешков)  4, 2, 20, 39, 65, 8, 7а, 16, 61, 11, 29, 35, 32, 3, 19, 9, 15, 12, 17, 33, 31, 10, 18, 22, 13, 25, 14, 21, 28, 27, 6, 7,  Съединение (Ленин)  20,  Филип Тотьо (Тодор Доков)  23, 5, 19, 17, 21, 15, 25, 13, 8

На 22.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. / -  Скравена:   11-та  30, 13, 15а,  13-та  7,  15-та  2,  3-та  42,  8-ма  7 Вила,  Алипи Първанов  2,  Ангел Кънчев  14, 3, 6, 12, 10, 2,  Атанас Събков  5, 2, 8, 4, 7, 11, 12, 9, 1, 16, 6, 3, 13,  Бенковски  7, 9, 10, 20, 18, 1, 5, 2, 3, 8, 6, 14, 4,  Васил Левски  34, 2, 18, 29, 28, 33, 24, 32, 31, 22, 35, 20, 30, 26, 38, 19,  Вилна Зона Лозята  Вила, 5,  Врачанска  3,  Георги Апостолов  4, 1, 8, 8а,  Георги Канзов  1, 3, 6, 5, 2,  Георги Стаменов  3, 68, 8, 4, 1, 5,  Грамаде  50, 78, 75, 73, 55, 56, 64, 49, 65, 60, 76, 79, 81, 52, 57, 4, 66,  Здравец  4, 2,  Иван Вазов  6, 33, 2, 20, 16, 30, 34, 32, 13, 36, 18, 15, 9, 3, 40, 64, 26, 14, 1, 12, 35, 4, 11, 27, 38, 24, 23, 7, 25, 8, 22, 7а, 29,  Кокиче  7, 3, 1,  Комитска  10, 3,  Любен Каравелов  6, 2, 7, 8, 16, 4, 14, 13, 15, 11, 9, 1, 3, 10, 12,  Махала Гледжовица  ,  Махала Паланката  Къща, Кошара,  Мико Комитски  1, 27а, 15, 23, 14, 3, 21, 16, 25, 9, 27, 8, 7, 18, 6, 4, 17, 13, 11, 31,  Ноновска  6, 12, 7, 13, 11, 8, 20, 4, 3, 14, 18, 10, 5, 15, 1,  Петко Студенков  23, 22, 20, 34, 37, 26, 15, 24, 27, 28,  Петко Студенков  16, 7, 5, 1, 3,  ПИ №000141  ,  Свещ.  Георги Поп Димитров  10,  Свещ.  Георги Поп Димитров  2,  Стара Планина (Ил. Миков)  43, 45, 60, 24, 3, 58, 62, 15, 19а, 5, 10, 56, 68, 31, 72, 28, 92, 53, 35, 46, 17, 88, 74, 66, 21, 41, 39, 78, 52, 76, 9, 36, 40, 94, 54, 80, 32, 42, 30, 2, 27, 22, 1, 16, 47, 11, 70, 98, 34, 8, 44, 90, 49, 18, 50, 51, 13, 29,  Танчо Гайдарски  12, 6, 7, 13, 9, 14, 3, 5, 15, 8, 10, 17, 1, 11, 2,  Тодор Попов  12,  Ушите  5, 4, 1, 2, 6,  Хаджи Димитър  2,  Христо Ботев  75, 96, 100, 77, 92, 103, 110, 79, 102, 113, 117, 64, 109, 72, 66, 74, 91, 125, 89, 127, 106, 119, 78, 90, 95, 102 Къща, 94, 123, 88, 84, 70, 83, 85, 93, 68, 111, 87, 81, 82, 107,  Цар Калоян  7, 6, 14, 10, 11, 12, 5,  Цено Кьонтов  10, 2, 4

На 22.06.2020 г.  /14:01 - 14:16 ч. ; 16:01 - 16:16 ч. / -  Ботевград:   16-ти Ловчански Полк  1,  1866 Година  ,  Бензиностанция  ,  Божко Божилов  1в, 1г, 1,  Илия Стоянов  2,  Индустриална  1б, 1,  Оборище  1,  Цар Иван Шишман  22,  Цар Освободител  24, 55, 35а, 28, 33а, 31, 26, 24б, 24а, 32а, 34, 34в, 1, 30в, 30а, 37

На 22.06.2020 г.  /14:01 - 16:16 ч. / -  Ботевград:   Цар Освободител  34, 34в

На 22.06.2020 г.  /14:16 - 14:31 ч. ; 15:45 - 16:31 ч. / -  Ботевград:   М. Калница,  036152  ,  Местност Бенчова Курия  Бензиностанция,  Местност Бенчовска Курия,  ПИ-037081  ,  ПИк  Ресторант Оазис

На 22.06.2020 г.  /14:16 - 14:31 ч. ; 15:45 - 16:31 ч. / -  Трудовец:   Александър Стамболийски  2, 1, 4, 8, 9, 13, 4а, 11, 20, 18, 16, 14, 12, 7, 6, 26, 1,  Беласица  20, 33, 25, 2 А, 1, 14, 6, 1, 4, 5, 7, 16, 8, 3, 7 А, 12,  Бистрица  36, 11, 9, 5, 30, 26, 34, 42, 24, 3, 38, 1, 32, 28, 40, 8, 2,  Бор  1,  Бързашка (Партизанска)  4, 1, 25, 3, 2, 6,  В. Зона Лозята  ,  Васил Ангелов Цоцов  8, 16, 2, 14, 4,  Васил Левски  40, 9, 5, 11, 8, 4, 13, 2, 6, 3, 1, 10, 7, 14,  Вилна Зона  ,  Витоша  23, 6, 7, 16, 15, 11, 21, 4, 17, 12, 2, 8, 3, 19, 13,  Влашко Поле  ,  Георги Попиванов  13, 90, 16, 12, 9, 20, 11, 21, 15, 14, 17, 22, 14а, 3, 8, 2а, 7, 4, 5, 6, 2, 10, . 1,  Д-Р Димитър  Василев  2, 15, 3, 10, 7, 4, 5, 13, 1, 8, 9, 12,  Девети Май  2,  Драган Черния  18, 20, 5, 8, 6, 17, 14, 11, 3, 12, 7, 9, 2, 16, 4,  Дунав  5а, 6, 3, 7, 4, 2, 9а, 9, 1,  Еделвайс  4, 6, 3, 1,  Здравец  2, 12, 8, 7, 10, 16, 9, 3, 1, 4, 17, 14, 11, 13, 6,  Зелин  10,  Ивайло  5, 4, 2, 3, 9, 11,  Иван Вазов  1, 4, 10, 9, 7, 11, 3, 5, 16, 13, 18, 12, 14,  Иглика  7, 4, 2,  Извор  5, 3, 4,  Извън Регулация До С.  Трудовец  ,  Кирил И Методи  1, 11, 14, 12, 24, 5, 6, 10, 16, 22, 8, 13, 9, 20, 7,  Любен Каравелов  8, 3, 7, 15, 11, 5, 10, 14, 9, 12, 39, 35, 27, 26, 29, 20, 25, 33, 23, 37, 32, 16, 34, 36, 21, 24, 19, 18, 31, 28, 41,  Мах. Манастирица  7, 16, Къща, 14, 21, 18, 17, 10 Къща, 16а, 12 Къща, Ферма, 7 Къща,  Никола Иванов (Н. Драганов)  24, 13, 3, 11, 9, 8, 26, 5, 18, 12, 4, 1, 7, 22, 2, 20,  Огоста  10, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 8,  Опълченска (Комсомолска)  21, 4, 14, 8, 9, 15, 1, 2, 13, 12, 5, 21, 6, 27, 11, 23, 7,  Отец Паисий  21, 8, 22, 4, 10, 12, 28, 15, 24, 34, 14, 19, 17, 18, 42, 32, 23, 1, 9, 20, 16, 13, 11, 30,  Панчовска (Панчо Геровски)  2, 5, 23, 15, 3, 6, 7, 22, 18, 13, 21, З, 20, 14, 10, 19, 11, 12, 9, 8, 8а,  Петко Златарски  1а, 10, 2, 1, 8, 12, 5, 3,  Поп Михо (Поп Нако)  2, 48, 52, 50, 54, 42б, 29, 40, 25, 27, 31, 33, 46, 42, 21, 26, 12, 11, 24, 5а, 13, 9, 1, 34, 17, 22, 5, 20, 8, 37, 6, 32, 16, 28, 15, 19, 7, 2, 3, 10, 30, 23, 18, 1,  Проф.  Иван Василев (Първа)  3, 2, 1, 5,  Републиканска  6, 8, 2, 11, 10, 12, 16, 9, 21, 3, 1, 5, 7, 14, 4, 44, 28, 26, 30, 21, 23, 17, 15, 20, 24, 32, 19, 18, 27, 68, 31, 55, 49, 38, 36, 34, 60, 56, 59, 66, 78, 35, 53а, 40, 53, 62, 63, 43, 76, 61, 74, 52, 32, 65, 48, 45, 41, 58, 72, 46, 29, 54, 44, 25, 42, 64, 37, 51, 39,  Рибарниците  2, 4,  Сан Стефано  12, 2, 11, 8, 15, 13, 16, 10, 7, 4, 3, 9, 5, 14,  Славянска  29, 19, 17, 23, 14, 16, 33, 25, 61, 7, 4, 6а, 1, 9, 6, 11, 12, 13, 5, 15, 2,  Спортна Среща  12, 14, 18 А, 16, 11, 13, 18, 3, 1, 9, 6, 2, 4, 8, 7,  Стара Планина  10, 14, 4, 6, 9, 8, 3, 2, 11, 5, 1,  Стубелска  14, 7, 2, 4, 33, 35, 4, 10, 9, 13, 15, 16, 20, 25, 23, 26, 34, 6, 11, 32, 27, 19, 8, 39, 22, 12, 24, 3, 17, 30, 18, 18а,  Трети Март (Ал.  Иков)  55, 74, 72, 47, 59, 53, 68, 51, 70, 44, 42, 33, 54, 64, 43, 37, 52, 50, 46, 58, 62, 40, 31, 48, 38, 57, 88, 68, 78, 90, 83, 67а, 76, 65, 67, 80а, 82, 69, 86, 88а, 73, 80, 71, 61, 76а, 16, 23, 26, 29, 10, 19, 30, 9, 5, 20, 12, 22, 21, 11, 18, 36, 14, 7, 3, 25, 27, 8, 28, 2, 17, 4, 6, 32, 13,  УПИ III-982 Кв. 31  ,  Урвич  10, 12, 4, 6, 14, 2,  Хаджи Димитър  10,  Христо Ботев  29, 27, 25, 35, 36, 32, 41, 34, 37, 7, 2, 8, 6, 10, 12, 5, 4, 9, 56, 48, 43, 52, 40, 46, 50, 39, 65, 51, 54, 55, 56, 57, 53, 22, 9, 30, 18, 23, 20, 24, 27, 26, 13,  Цар Иван Шишман  9, 16, 17, 7, 8, 11, 14, 1, 5, 6, 15, 12, 4, 18, 13, 21, 28, 29, 30, 23, 36, 42, 39, 26, 19, 37, 31, 34, 22, 35, 33, 38, 27, 25,  Цар Крум  24, 1, 9, 12, 13, 4, 5, 23, 26, 8, 15, 6, 16, 25, 2, 10, 21, 17, 20, 7, 3,  Цар Освободител  70, 76, 74, 55, 68, 78, 57, 59, 62, 73, 64, 72, 63, 51, 80, 60, 66, 61, 53, 56, 58, 1, 3, 1 Ж, 45, 6, 4, 46, 10, 50, 42, 16, 47, 25, 23, 36, 14, 12, 21, 30, 37, 19, 6, 22, 18, 31, 28, 17, 15, 13, 54, 38, 48, 52, 39, 41, 20, 27, 34, 24, 40, 8, 29, 44, 32,  Цар Симеон I  44, 19, 85, 20, 24, 30, 91, 77, 71, 83, 87, 52, 89, 46, 34, 32, 26, 48, 81, 79, 36, 50, 28, 75, 69, 13, 5, 15, 1, 24, 19, 9, 3, 11, 21, 2, 8, 4, 29, 25, 27, 37, 10, 39, 31, 33, 16, 55, 20, 63, 47, 67, 53. , 49, 61, 18, 57, 41, 43, 51, 65, 14, 22, 53,  Цеко Вълков (М.  Палаузов)  6, 10, 3, 2, 4, 5, 8, 1,  Черковна (Марин Димитров)  16а, 16, 18, 22, 12, 4, 2, 10 3, 8 2, 4, 6, 10, 4, 2, 10, 6 1, 8, 1,  Шейново  8, 12, 3, 14, 5, 4, 11, 1, 16, 2, 18, 9, 10, 7,  Шипка  2, 7, 5, 8, 6, 1, 8 Б,    2

На 23.06.2020 г.  /09:01 - 12:00 ч. / -  Липница,  Общ.  Ботевград

На 23.06.2020 г.  /12:31 - 13:30 ч. ; 16:00 - 17:15 ч. / -  Правец:   IV,  Кв. 9  ,  IV-6393  ,  VI, Кв. 2  ,  Vi-179,  Кв. 104  ,  VII, Кв.  2, От 514-От. 424  7,  Бор  4, 7, Канцелария Социални Грижи,  Борова Гора  ,  Бърдо  5, 3, 1, 2, 4,  В. Пенчов  26, 20,  Васил Драгнев  6,  Васил Левски  25, 3, 24, 10, 11, 2, 9, 13, 17, 27, 16, 31а, 21, 1, 20, ТП, 6, 30, 4а, 28, 19а, 19, 29, 14, 31, 26, 7, 23, 8, 118, 133, 157, 143, 163, 147, 145, 134, 139, 136, 122, 106, 124, 151, 126, 104, 137, 155, 130, 110, 114, 128, 161, 132, 108, 133а, 141, 165, 112, 100, 159, 102, 120, 72, 86, 99, 74, 98, 80, 100, 111, 125, 105, 88, 113, 109, 123, 131, 97, 121, 101, 107, 82, 94, 129, 6, 95 А, 119, 96, 76, 103, 95, 90, ТП, 70, 66, Сборен, 56 Сборен, 93, 68, 91, 60, 62, 89, 41, 40а, 56 Сборен Блок-24 Ап. , 42, 40, 38, 36, 34, 35, 39, 33, 85, 49, 41, 47, 45, 61, 83, 79, 75, 59, 63, 26а, 50, 81, 53, 65, 57, 69, 52, 71, 77, 51, 43, 87, 46, 48, 55, 73, 67,  Витомерица  19, 17а, 3, 8, 17, 6, 1,  Владин Рът  ,  Втора  1,  Възраждане  2, 1, 13, 18, 11, 26, 20, 17, 8, 16, 22, 64, 72а, 59, 57, 68, 72, 86, 60, 43, 38, 88, 39, 78, 46, 29, 25, 52, 53, 82, 33, 31, 56, 58, ТП, 54, 49, 36, 34, 21, 98, 65, 96, 67, 69, 92, ТП, 58, 61, 100, 3, 32,  Вълко Цолов  2, 4, 8, 6, 1, 3, 7, 5,  Генерал Гурко  22, 20 204, 7, 4, 2, 11, 3, 13, 5, 19, 17, 8, 18, 25, 6, 20,  Генерал Раух  1, 23, 17, 4, 19, 15, 11, 13, 21, 6, 25, 26,  Градешница  7, 2, 8, 10, 1, 6,  Градище  5, 1, 3а, 3, 4 Къща,  Димитър Грънчаров  57, 27, 28, 19, 15, 21, ТП, ТП, ТП, 23, ТП,  Драган Йотов  7, 9, 6, 3, 3,  Езерото  12,  Елаша  ТП, 22, 17, 14, 10, 23, 15, 25, 19, 2, 8, 16, 13, 11, 21, Стопанска Сграда,  Здравец  16, 8, 3, 14, 6, 12, 10, 18, 4, 1, 2, 5, 7, 28, 24, 26, 22, 20,  Иван Пеев Маруша  14, 2, 4, 3, 6, 10, 11, 5, 1а, 9, 12, 8, 7,  Кв. 9, УПИ VIII  ,  Лесковец  4, 11, 10, 14, 9, 12, 2, 5,  Липа  4, 2,  М. Елша  Имот 087033  ,  Маняков Камък  7, 6, 5, 4, 1, 3, 2,  Махала Дивчов Рът  Къща,  Махала Драганско  Къща,  Махала Живковска  Воденицата,  Махала Манастирица  Къща, 1 Къща, Мтп, 1, Бунгало,  Махала Поповска  ,  Махала Правешки Ханове  26, 1, Къща, 1 Къща,  Махала Пушкарско  Къща, Къща, Къща, 67,  Махала Симидарско  Къща, Къща,  Месност Елаша  1,  Местност Дългата Орница  ,  Местност Семидарска  ,  Местност Стилковски Рът  ,  Местност Топилата  Къща, Къща,  Младост  6, 2, 4, 11, 1, 9, 3,  Моновец  8, 2, 7, 6, 15, 1, 11, 5,  Никола Иванов Янин  1, 9, 6, 5, 4, 2, 3,  Никола Комита  3, 4, 1,  Никола Проданов  5, 12, 10, 2, 3, 6, 7, 1,  Опълченска  22 Гараж, 21, 23, 2, 3, 28, 19, 26, 18, 8, 17, 5, 4, Кв. 176, 30, 6, 22,  Острома  5, 1, 3, 7, 2, 4, 6, 8,  Перуша  4,  Пета  5, 3,  Полска  6, 3, 1, 2,  Поп Марко  7, 17, 10, 9, 14, 11, 4, УПИ XIII-852,  Кв. 76, 20, 6, 16, 5, 15, 26,  Първа  1,  Работническа  9, 2, 1 Вила, 7, 5, 4, 3, 12, 9,  Радушиновец  1 А,  Роза  2, 35,  С О. Т. 211-О. Т. 202, №1  ,  Свети Анастасий  2, 4, 1,  Свети Теодор Тирон  2, 6,  Свобода  5, 3, 13,  Север  210, 211, Стопански, 110, 109, Магазин Хр.  Стоки, 110а, 308, 307, 109, 212, 308, 201, 101, 1 203, 203, 202, 102, 105, 40 108а, 108 А, 106, 107, 108, Търговски Обект, ТП, 108а, 403, Строеж На Къща, 402, До Трафопоста, 304, 303, 401, 302, 301, 103, 305, Магазин, 209, 208, 204, 206, 207, 205, 306,  Седма  3,  Стара Планина  4, 2, 6, ТП,  Стара Река  5, 21, 9, 2, 17, 15, 23, 19, 13, 11,  Тодор Живков  2, 1 Юробанк, 3, 1, 4,  Трета  4,  Трети Март  51, 49, ТП, 33, 35, 55, 41, 30, 1, 24 1, 24, 6, 6, 6а, 26 6а, 6 6, 26 6, 28 6, ТП, 20, Преместваем Търговски Обект №, 18, 13, 21, 17, 4, 29 5, 29 4, Пешеходна Зона, 27 3, 17, 3 3, 21, 2, 19, 25 2, Рум, 9, ТП,  УПИ III-862  В.  50  ,  УПИ Xv,  Кв. 20  Върху Покрива На &Quot;Младежки Дом  УПИ Х  Кв. 57  ,  УПИ ХI-Кв. 2  ,  Филип Тотю  11, 1, 15, 13, 3, 9, 13а,  Хан Аспарух  7, 2, 4, 3, 21, 8, 5, 6,  Христо Ботев  ТП, 3, 5, 2, 15, ТП, 21, 11, 19, 17,  Цветко Вълков  3, 8, 11, 5, 6, 7, 9, 10,  Чавдар Войвода  ТП, 1, 2, 4, 7, 5,  Четвърта  3, 5,  Шеста  4, 1, 2,    Учебен Център По Банково Дело, Фургон, 110, Бунгало, 6, 5, 2, 4, 3, 101, 203, 202, 102, 201, 105, 108, 108, 403, 402, 304, 301, 103, 302, 401, 303, 305, 204, 209, 208, ( 204, 205, 306, 109, 211, 212, 210, 108, 307, 308, 110

 

На 23.06.2020 г.  /12:31 - 17:15 ч. / -  С. Разлив -мах. Груевска

На 23.06.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч. / -  Ботевград:   Ботева Чета  5,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Курорт Зелин

На 23.06.2020 г.  /13:31 - 17:16 ч. / -  Врачеш:   Баба Тонка  2, 6, 3, 7, 8, 1, 2а,  Бузлуджа  13, 30, 31, 27, 23, 38, 25, 15, 24, 32, 29, 21, 12, 10, 11, 14, 18, 9, 7, 34, 28, 22, 19, 20, 36, 16, 5, 17,  Васил Левски  29, 32, 35, 33, 26, 31, 27, 30,  Витиня  7, 1, 8, 5, 3, 6, 2,  Оборище  6, 10, 14, 5, 8, 2, 12, 1, 3, 7, 13,  Освобождение (9-ти Септемвр  11, 16, 6б, 7, 8, 5, 14, 15, 12, 19, 6, 17, 21, 22, 13, 20, 18, 4, 9,  Отец Пайсий  2, 4, 9, 7, 3, 5,  Патриарх Евтимий (Д. Гълъбов  52, 41, 53, 47, 57, 58, 39, 46, 59, 49, 42, 48, 56, 51, 55, 45, 50, 43,  Преслав  9,  Синчец  3, 2, 5, 4а, 4,  Софрони Врачански  3, 6, 2, 9, 4, 7, 8, 5,  Страншки Рът  2,  Теменуга  5, 7, 9,  Трети Март (Иван Гълъбов)  Сграда  Пк - Селянин,  Цар Освободител( 17 Ятаци)  5

На 24.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 - 16:00 ч. / -  Рашково:    

На 24.06.2020 г.  /13:16 - 16:16 ч. / -  Врачеш:   Бор  1, 2, 8, 4,  Георги Бенковски  4, 3, 2, 1,  Горски Пътник  12, 23, 29, 36, 11, 3, 1, 10, 15а, 18, 16б, 4, 17, 9, 31, 19, 27, 16,  Гурко  17, 28, 46, 8, 5, 10, 22, 32, 42, 7, 3, 44, 2, 48, 54, 24, 26, 19, 12, 15а, 31, 20, 15, 14, 18, 29, 11, 6, 40, 34, 52, 30, 23, 27, 13, 50,  Дунав  14, 1, 3, 6, 7, 10, 9, 16, 8, 12, 5, 4, 2, 11, 19, 17,  Захари Стоянов (Петър Янков  18, 8, 26, 6, 9,  Ивайло  14,  Извор  9,  Кокиче  1, 5,  Малчика  2, 3, 1, 4,  Околчица  5, 7,  Освобождение (9-ти Септемвр  5,  Патриарх Евтимий (Д. Гълъбов  58,  Победа  3,  Розова Долина  2, 6, 4, 1, 3,  Севаст Огнян (Партизанска)  4, 35, 6, 3, 1,  Съединение (Рада Докова)  11, 17,  Съединение (Радка Докова)  13, 7, 10, 4, 8, 5, 9,  Теменуга  28, 20, 30, 26, 10, 17, 12, 32, 8, 16, 11, 46,  Трети Март (Иван Гълъбов)  134, 70, 105, 125, 120, 91а, 115, 85, 117, 136, 74, 137, 126, 111, 96, 128, 141, 93, 110, 79, 1251а, 92, 80, 106, 121, 108, 73, 104, 102, 130, 89, 100, 83, 101, 98, 109, 131, 66, 97, 94, 78, 132, 123, 68, 76, 112, 84, 88, 62, 124, 147, 91, 87, 122, 77, 145, 90, 119, 75, 118, 138, 127, 116, 107, 81, 103, 135, 114, 82, 140, 129, 143, 72, 86, 91в,  Цар Самуил (М.  Найденова)  6, 2, 3, 5, 1,  Шипка  7, 11а, 1, 11, 5, 3, 9, 3а,    12, 15, 24

На 25.06.2020 г.  /09:01 - 16:16 ч. / -  Ботевград:   Александър Стамболийски  8 1, 8, 8,  Ваньо Македонски  1 3, 8, 6, 3, 1, 4, 2, 8 Възход,  Патриарх Евтимий  36, 44, 2, 34, 32, 38,  Саранск  8, 10г, 10, 9в, 10,  Цар Иван Шишман  4,  Цар Освободител  12

На 26.06.2020 г.  /09:01 - 16:16 ч. / -  Ботевград:   Бенковска  6, 11, 3, 5, 1, 2а, 8, 4а, 7, 4, 2, 9,  България  3,  Захари Стоянов  8,  Седемнайсти Ноември  35а,  Трети Март  11, 13, 35 С, 25, 27, 7, 83, 23, 21, 17, 19, 35 Магазин 2, 15, 33, 29, 25, 33, 35 Магазин 1, 9,    136

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next