Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-област за периода 18-22.01.2021

19 Януари 2021 Прочетена 34

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,  присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 18 – 22 януари  2020 г.,  включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица,  квартал,   УПИ,  ПИ/

 

 

 

София-Област  

Община Ботевград  

На 19.01.2021 г.  /09:46 - 10:00 ч. ; 13:46 - 15:00 ч. /   На 22.01.2021 г.  /09:16 - 13:30 ч. / -  Боженица:   Махала Ласковци

На 19.01.2021 г.  /09:16 - 14:16 ч. / -  Ботевград:   003036  ,  05815.13.34  ,  АМ Хемус Кв.Зелин  Кв.13 Пл№1,  Божура  14,  Ботева Чета  5,  Бреза  7, 21,  в.з.  Чеканица  ,  в.з. Зелин  ,  в.з. Зелин, Ул.4-та   1  ,  Войкински Вир  33, 9, 29а, 21,  Войкински Рът  31,  Здравец  36а,  Зелин  УПИ XXIX-781,  Кв.35, 3,  Зелин 12-А  25,  Зелин-10-А  ,  Зелин-11-А  1,  Зелин-13-А  17, 40, 6 Вила,  Зелин-14-А  5, 6,  Зелин-15-А  24, 17, 22, 2, 10,  Зелин-16-А  4, 2 Вила, 52, 7, 5, 42,  Зелин-17-А  15, 8, 2, Вила, 9, 10,  Зелин-18-А  3, 1, 9,  Зелин-19-А  13,  Зелин-20-А  15, 3, 10, 20,  Зелин-22-А  1 Вила, 22,  Зелин-24-А  12, 6 Вила,  Зелин-25-А  15, 3, 7, 8,  Зелин-26-А  3, 9 Вила, 2,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-31-А  27,  Зелин-34-А  12,  Зелин-35-А  22,  Зелин-36-А  8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8, 8 Къща,  Зелин-37-А  ,  Зелин-38-А  14 Вила,  Зелин-4-та    39, 17, 47, 8,  Зелин-40-А  19, 21 Вила,  Зелин-42-А  6, 8, 22, 26, 38, 34,  Зелин-43-А  2,  Зелин-5-та    5, 13, 4, 10, 1, 11, 6 Вила,  Зелин-6-та    20, 40, 30, 3, 38,  Зелин-7-А  23, 11, 6, 18,  Зелин-8-А  6, 24, 17, 2,  Зелин-9-А  13, 1 Вила, 3, 9,  Зелин-А  6,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила, 2б, 70 Вила, 1ж, Цветарски Център, 1а, 29, 21, 70 Вила, 19, 4, 4, 4 Жил.Сграда, 4ж, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 107, 78, 70 Вила, 70 Вила, 74, 70 Вила, 45б, 70 Вила, 70 Вила, 70, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 8, 34, 48, 51 Вила, 43, 40, 70 Вила, 69, 42, 70 Вила, 50, 70 Вила, 36, 70 Вила, 70 Вила,  Зелин-Комката  43, 4, 11 Вила,  Зелин-Леската  30, 19, 5, 17, 37,  Зелин-Средния Път  Вила, 1, 2а, 2б, 3, 5а, 8, 21, 7, 2, 44, 68, 8, 35,  Зелин-Тодор Петров  18, 6, 40 Вила,  Йошовски Трап  ,  Казармен  Вила,  Кошарата  ,  Курорт Зелин  УПИ ІІІ-293, Временна Постройка, 309, 284, 5, Бунгало, 15, 9, 15 Вила, 320, 340, 320, 29, 83, 283, УПИ II-12 Кв.1, 340, УПИ XVIII-1261 Кв.1, 32, 268, 52, 20, Бунгало, 3773, Парцел С Барака, Стопанска Сграда, Имот 322, Вила №5, Вила №5, Музикален Клуб Охрид, 1, 71, 64, Строеж, 8,  Люляк  31,  Мария Милтенова  7,  Междуречна  23,  Местност Пръдлювец  062040 Имот 062040,  Местност Чеканица  ,  Местност Широко Ливаде  ,  Мухалница  1, 2,  Никола Попчовски  6,  Павитта  30,  Рачо Джамбов  3, 27,  Родолюбец  20,  Стубеля  53,  Сурсувул  15,  Тодор Петров  11, 30,  УПИ IV-737.75  ,  УПИ XLV-1283, Кв.1, В.З Зелин  ,  УПИ XXIV-755,  Кв.60  Вилна Зона Зелин,  Христо Ботев  9,  Цанкинска Воденица  ,  Чеканица  5 Вила, Вила, 16, Вила, 5 Ул.13 Та,  Червена Киселица  7, 5,    Почивна Станция, Почивна Станция, Вила

На 18.01.2021 г.  /09:00 - 16:30 ч. /   На 19.01.2021 г.  /09:00 - 16:30 ч. /   На 20.01.2021 г.  /09:00 - 16:30 ч. / -  Ботевград:   003036  ,  в.з.  Чеканица  ,  в.з. Зелин  ,  Зелин-11-А  1,  Зелин-16-А  4,  Зелин-20-А  ,  Зелин-24-А  12, 6 Вила,  Зелин-25-А  15,  Зелин-36-А  8 Къща,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила, 2б, 70 Вила, 1ж, Цветарски Център, 1а, 29, 21, 70 Вила, 19, 4, 4, 4 Жил.Сграда, 4ж, 70 Вила,  Зелин-Средния Път  Вила, 1, 2а, 2б, 3,  Казармен  Вила,  Курорт Зелин  УПИ ІІІ-293, Временна Постройка, 309, 284, 5, Бунгало, 15, 9, 15 Вила, 320, 340, 320, 29, 83, 283, УПИ II-12 Кв.1, 340,  Местност Широко Ливаде  ,  Мухалница  1, 2,  Цанкинска Воденица  ,  Чеканица  5 Вила, Вила, 16, Вила

На 19.01.2021 г.  /12:16 - 16:16 ч. / -  Ботевград:   1866 Година  7, 13, 9, 5, 1, 11,  Васил Левски  ,  Кооперативен Пазар  ,  Кооперативен Пазар Закрит  ,  Освобождение  7, 7, 7,  Просвета  2а, 2, 6,  Саранск  2, 7, 9, 2, 5, 2б, 4, 5, 2а, 4а, 4-3, 1, 4-2, 4-1, 4а,  Стара Планина  1, 1, 4, 2, 1, 2, 3,  Трети Март  73, 64, 64, 62,  Христо Ботев  6

На 18.01.2021 г.  /12:16 - 16:16 ч. / -  Гурково,  Общ. Ботевград:   ТП ТКЗС

На 19.01.2021 г.  /09:01 - 12:16 ч. / -  Гурково,  Общ. Ботевград:   ПИ№027070  ,  Рударка  15,    Къща

На 18.01.2021 г.  /09:01 - 12:16 ч. / -  Гурково,  Общ. Ботевград:   УПИХіv-191,  Кв.48  ,    Къща

На 20.01.2021 г.  /09:30 - 15:00 ч. /   На 21.01.2021 г.  /09:30 - 15:00 ч. /   На 22.01.2021 г.  /09:30 - 15:00 ч. / -  Елов Дол

На 22.01.2021 г.  /09:01 - 12:16 ч. / -  Трудовец:   X-916  ,  Вилна Зона  180а, Вила, 386,    Лагер, Павилион

На 21.01.2021 г.  /09:01 - 12:16 ч. / -  Трудовец:   Беласица  20,  Васил Левски  23, 28, 27, 30, 36, 40, 22, 34, 26, 32, 25, 18, 21, 19, 24, 38,  Георги Попиванов  2,  Марица  5, 1,  Мургаш  9, 12, 5, 10, 13, 11, 1, 2, 6, 14,  Панчовска (Панчо Геровски)  34, 24, 37, 28, 35, 25, 39, 29, 36, 30, 11, 27, 33, 42, 32,  Райчин Комитина (В.Башев)  14, 2, 12, 10, 4, 3, 6,  Стефан Караджа  5, 15, 4, 9, 3, 1, 13, 6, 7, 25,  Тунджа  10, 1, 2, 6, 4, 13, 8, 4а, 3, 5,  Тутракан (Бузлуджа)  25, 15, 3, 19, 6, 21, 12, 13, 1, 23, 4, 2, 11, 10, 5, 17, 8, 20, 7,  УПИ IV-1671,  Кв.88  ,  Хаджи Димитър  29, 8, 23, 13, 20, 34, 11, 15, 6, 33, 12, 37, 2, 28, 35, 32, 19, 4, 3, 24, 1, 31, 30, 9, 26, 18, 14, 22, 21, 17, 10,  Черниш  12, 19, 21, 23, 18, 14, 8, 25, 15, 9, 2, 4, 7, 1, 3, 6, 39, 5, 17, 13, 16,  Шипка  17, 22, 15, 23, 6, 16, 19, 49,  Янтра  5, 10, 12, 14, 6, 1, 8, 18, 4, 16

На 22.01.2021 г.  /13:01 - 16:16 ч. / -  Трудовец:   Беласица  25,  Бързашка (Партизанска)  4, 1, 25, 3, 2, 6,  Васил Левски  9, 5, 11, 8, 4, 13, 2, 6, 3, 1, 10, 7,  Зелин  10,  Никола Иванов (Н.Драганов)  20, 13, 3, 11, 9, 8, 5, 18, 12, 4, 1, 7, 22, 2,  Стубелска  33, 4, 35, 10, 9, 13, 15, 16, 25, 20, 23, 26, 34, 6, 11, 32, 27, 19, 8, 39, 22, 24, 12, 3, 18, 18а, 17, 30,  Христо Ботев  ,  Цар Освободител  56, 58,  Шипка  2, 7, 5, 8, 6, 1, 8 Б

На 20.01.2021 г.  /09:01 - 12:16 ч. / -  Трудовец:   Бистрица  36, 11, 9, 22, 5, 30, 26, 34, 42, 24, 3, 38, 1, 32, 28, 40,  Еделвайс  4, 6, 3, 1,  Иван Вазов  1, 4, 10, 9, 7, 11, 3, 5,  Извор  5, 3, 4,  Любен Каравелов  8, 3, 13, 7, 15, 11, 5, 10, 14, 9, 12,  Поп Михо (Поп Нако)  1,  Проф. Иван Василев (Първа)  3, 2, 1,  Сан Стефано  12, 2, 11, 8, 15, 13, 16, 10, 7, 4, 3, 9, 5, 14,  Стара Планина  10, 14, 4, 6, 9, 8, 3, 2, 11, 5, 1,  Трети Март (Ал. Иков)  55, 74, 47, 72, 59, 68, 53, 70, 51, 44, 42, 33, 54, 64, 43, 37, 52, 50, 46, 58, 62, 40, 31, 48, 38, 57,  Урвич  10, 12, 6, 4, 14,  Христо Ботев  29, 27, 25, 35, 36, 32, 41, 34, 37,  Цар Симеон I  16, 55, 63, 20, 47, 67, 53., 49, 61, 18, 57, 41, 43, 51, 65, 14, 22, 53,  Черковна (Марин Димитров)  16а, 16, 18, 22, 12

На 19.01.2021 г.  /13:01 - 16:16 ч. / -  Трудовец:   Васил Ангелов Цоцов  8, 16, 2, 14, 4,  Георги Попиванов  3, 8, 2а, 7, 4, 5, 6, 2, 10, .1,  Дунав  5а, 6, 3, 7, 4, 2, 9а, 9, 1,  Ивайло  5, 4, 2, 3, 9,  Огоста  10, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 8,  Опълченска (Комсомолска)  21,  Отец Паисий  21, 22, 8, 4, 10, 28, 12, 15, 24, 34, 14, 19, 17, 18, 42, 32, 23, 1, 9, 20, 16, 13, 11, 30,  Републиканска  27, 68, 55, 31, 49, 38, 36, 34, 60, 56, 59, 66, 35, 78, 53а, 40, 53, 62, 63, 43, 76, 74, 61, 52, 32, 65, 48, 58, 45, 41, 72, 46, 29, 54, 44, 25, 42, 64, 37, 51, 39,  Славянска  29, 19, 17, 23, 14, 16, 33, 25,  Спортна Среща  12, 14, 18 А, 16, 11, 13, 18

На 20.01.2021 г.  /12:46 - 16:16 ч. / -  Трудовец:   Васил Левски  14,  Иглика  7, 4, 2,  Опълченска (Комсомолска)  4, 14, 8, 9, 15, 1, 2, 12, 13, 5, 21, 6, 27, 11, 23, 7,  Поп Михо (Поп Нако)  21, 26, 12, 11, 24, 5а, 13, 9, 1, 34, 17, 22, 5, 20, 37, 8, 6, 32, 16, 28, 15, 19, 7, 2, 3, 10, 30, 23, 18,  Републиканска  28, 26, 30, 23, 21, 17, 15, 20, 24, 32, 19, 18,  Славянска  61, 7, 4, 6а, 1, 9, 6, 11, 12, 13, 5, 15, 2,  Спортна Среща  3, 1, 9, 6, 2, 4, 8, 7,  Христо Ботев  9, 56,  Цар Симеон I  13, 5, 1, 15, 24, 19, 9, 3, 11, 2б, 21,  Цеко Вълков (М. Палаузов)  6, 10, 3, 2, 4, 5, 8, 1,  Черковна (Марин Димитров)  4

На 21.01.2021 г.  /12:31 - 16:16 ч. / -  Трудовец:   Драган Черния  18, 20, 5, 8, 6, 17, 14, 11, 3, 12, 7, 9, 2, 16, 4,  Панчовска (Панчо Геровски)  2, 23, 5, 15, 3, 6, 22, 7, 13, 18, 21, З, 14, 20, 10, 19, 11, 12, 9, 8, 8а,  Стубелска  14, 7, 2, 4,  Хаджи Димитър  10,  Цар Освободител  4, 46, 10, 50, 42, 16, 47, 25, 23, 36, 14, 12, 21, 37, 30, 19, 6, 22, 31, 18, 28, 15, 13, 54, 38, 17, 48, 52, 20, 41, 39, 27, 34, 24, 40, 8, 29, 44, 32

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,  на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,  текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,  за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,  с цел обезопасяване на съоръженията за работа,  осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,  върxу които са извършвани планирани дейности,  се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,  чиято продължителност е под 5 минути. 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените 

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. 

 

 

 

 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next