Предложение за изменение на Правилник за организация и дейност на ОбС ,неговите комисии и взаимодействието му с ОА

25 Март 2024г. Прочетена 147

С П Р А В К А

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 5 от Закона за нормативните актове и във връзка  с Обявление на проект за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД, публикувано на интернет страницата на Община Ботевград, раздел „Общински съвет“ от 08.03.2024 г. до 22.03.2024 г. (включително), няма постъпили предложения и становища.

 

 

 

адвокат Мария Накова от САК:  /п/

/юрист на Общински съвет – Ботевград/

 

 

Анета Нейкова: /п/ 

/гл сп. ПиООбс/ 

 


Назад

Последни обяви

Prev Next