Прессъобщение

14 Март 2019 Прочетена 2417

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Уведомяваме ви, че на 15.03.2019 г. (петък), във връзка с изпълнените дейности по проект № BG16RFOP001-2.001-0083 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград” по процедура BG16RFOP0012.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще бъдат проведени следните събития:
- от 10:30 ч. – Заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0083 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград”. Място на провеждане: Заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Ботевград, ет.2, пл. „Освобождение“ №13, гр. Ботевград;
- от 11:30 ч. – Официална церемония „Откриване на обект“ за приключване изпълнението на проект № BG16RFOP001-2.001-0083 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград”. Място на провеждане: Сграда на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, бул. „България“ №18, гр. Ботевград.
  
ОЧАКВАМЕ ВИ!
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, 
гр. Ботевград, пл. "Освобождение" 13
 e-mail: obshtina@botevgrad.org

 

Списък от файлове
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Назад

Последни обяви

Prev Next