Проект №BG16M1OP002-4.0020-0001 „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време“

10 Декември 2019 Прочетена 53
Списък от файлове
СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
Информация

Назад

Последни обяви

Prev Next