Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2020 година

15 Януари 2020 Прочетена 396

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси

 

Кметът на Община Ботевград организира

 

 

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2020 година

 

 

Обсъждането ще се проведе на 22.01.2020 г. /сряда/  от 17.00 часа в сградата на Община Ботевград  в зала „Христо Ботев“ - партерен етаж.

 

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на  граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2020 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

Списък от файлове
Инвестиционна програма в проекто-бюджет за 2020г.
Текущи ремонти в проекто-бюджет 2020г.
Разходна част на проекто-бюджет 2020г.
Приходна част на проекто-бюджет 2020г.

Назад

Последни обяви

Prev Next