Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2023 година

21 Август 2023 Прочетена 144
Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2023 година

ПОКАНА

 

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси 

Кметът на Община Ботевград организира

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2023 година

Обсъждането ще се проведе на 28.08.2023 година /понеделник/ от 17.00 часа в зала Ботевград , находяща се на пл. “Освобождение“ № 13. 

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Материал, представящ основните показатели на проекта за бюджет, в достъпен формат и вид за гражданите и всички заинтересовани страни ще бъде публикуван на официалния сайт на община Ботевград.

Списък от файлове
Приходи 2023г.
Разходи 2023г.
План за капиталови разходи 2023г.
Обезщетения и помощи 2023г.
Индикативен разчет за текущи ремонти 2023г.
Събитиен календар 2023г.

Назад

Последни обяви

Prev Next