Регистрация в Единна система за туристическа информация (ЕСТИ)

08 Юли 2019 Прочетена 1669

На вниманието на лица извършващи дейност в местата за настаняване. По повод стартирането на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) е необходимо да се регистрират всички лица до 30 септември 2019г. Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма. Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg . Адресът е достъпен и от интернет страницата на Министерството на туризма.


Назад

Последни обяви

Prev Next