Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Изх.№PP-04-73/3/14.09.2020г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

15 Септември 2020 Прочетена 25
Списък от файлове
Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Назад

Последни обяви

Prev Next