Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Изх.№PP-04-74/3/11.09.2020г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

14 Септември 2020 Прочетена 17
Списък от файлове
Съобщение по чл.62а, ал.1 от ЗВ

Назад

Последни обяви

Prev Next