Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Изх.№PP-04-82/3/08.09.2020г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

09 Септември 2020 Прочетена 21
Списък от файлове
Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Назад

Последни обяви

Prev Next