СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КЛАСИРАНИ СЛЕД ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

23 Юни 2021 Прочетена 186
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КЛАСИРАНИ СЛЕД  ПРОВЕДЕНО  ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА”  В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Община Ботевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект:  „Приеми ме - 2015”, бюджетна линия BG05М9ОР001-2.002-0132С01, осъществи подбор на социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в  община Правец

След проведеното интервю и въз основа на резултатите на явилият се кандидат за заемане на длъжността „Социален работник”, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Правец, конкурсната комисията взе решение за следното класиране:

No

Трите имена на кандидата

1

Нели Христова Узунова -  социален работник

 

Въз основа на класирането, кмета на община Ботевград,  ще  сключи  трудов  договор с кандидата, а именно:

No

Трите имена на кандидата

1

Нели Христова Узунова  - социален работник

Списъкът  на кандидатите се публикува на информационното табло в сградата на Община Ботевград, както и на сайта на община Ботевград: www.botevgrad.org.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next