СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 02.09.2019г

02 Септември 2019 Прочетена 756

 

 

 
№  Длъжност Месторабота Образование
1 Психолог гр.Ботевград Висше
2 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Информационни технологии гр.Ботевград Висше
3 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Химия гр.Ботевград Висше
4 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) гр.Ботевград Висше
5 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - ООЧППЕ в ЦОЧД гр.Ботевград Висше
6 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - История и география с.Трудовец Висше
7 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Биология и химия с.Трудовец Висше
8 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - пдготвителна група с.Врачеш Висше
9 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  - Английски език с.Скравена Висше
10 Учител спортна подготовка - Физическо възпитание и спорт с.Скравена Висше
11 Чистач/ Хигиенист с.Скравена Средно

 
ОБЯВЕНИТЕ  МЕСТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗАЕТОСТ
може да намерите на:     http://eures.bg/trl.search.asp?id=32


Забележка: Информация за актуалността на посочените работни места се получава от трудовите посредници на място в ДБТ-Ботевград  или на телефон: 0723 / 60-162.


Назад

Последни обяви

Prev Next