СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 22.08.2022г.

25 Август 2022 Прочетена 445

1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Човекът и природата гр.Ботевград Висше; работа с компютър; англ.език

2 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас гр.Ботевград Висше; работа с компютър; англ.език

3 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас гр.Ботевград Висше; работа с компютър; англ.език

4 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - БЕЛ гр.Ботевград Висше; работа с компютър; англ.език

5 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - история и география Врачеш Висше; работа с компютър

6 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - музика Врачеш Висше; работа с компютър

7 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - физическо възпитание Новачене Висше; работа с компютър

8 Помощник-възпитател гр.Ботевград Средно

9 Образователен медиатор гр.Ботевград Средно

10 Учител, детска градина гр.Ботевград Висше

11 Техник, робот гр.Ботевград Средно

12 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше/Полувисше

13 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно

14 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно/Основно

15 Монтажник, електрически елементи гр.Ботевград Средно

16 Работник, кухня гр.Ботевград Средно

17 Работник, поддръжка гр.Ботевград Средно

18 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Ботевград Основно

19 Общ работник Ботевград Основно

20 Работник, озеленяване гр.Ботевград Основно/Начално

21 Работник, поддръжка на пътища гр.Ботевград Средно

22 Чистач/ Хигиенист гр.Ботевград Средно/Основно

23 Технически секретар Трудовец Висше/Професионален колеж/Средно

24 Машинен оператор, шиене на тапицерия Трудовец Средно/Основно

25 Общ работник, оранжерия/парник Трудовец Основно/Начално

26 Машинен оператор, бутилиране Трудовец Средно

27 Кофражист Скравена Основно/Начално

28 Машинен оператор, опаковане/увиване София Средно

29 Машинен оператор, шиене на облекла София Основно

30 Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване София Средно

31 Работник, товаро-разтоварна дейност София Средно

32 Старши експерт Отдел "Посреднически услуги" - ДБТ Възраждане Висше; компютърни умения; минимум 1г. Професионален опит на релевантна позиция

33 Младши експерт Отдел "Програмиране и международни дейности", Главна дирекция "Европейски фондове и международни проекти" Висше; компютърни умения

34 Младши експерт Отдел "Анализи и прогнози", Дирекция "Анализи, наблюдение и планиране" Висше - "Социални, стопански и правни науки"; компютърни умения

 35 Главен експерт Отдел "Активна политика на пазара на труда" - ДБТ Ихтиман Висше; компютърни умения

36 Войнишки длъжности Военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана Средно

 

ОБЯВЕНИТЕ  МЕСТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗАЕТОСТ 

може да намерите на:    http://eures.bg/

 

Забележка: Информация за актуалността на посочените работни места се получава от трудовите посредници на място в ДБТ-Ботевград  или на телефон: 0723 / 60-162.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next