СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 23.08.2021г.

23 Август 2021 Прочетена 191

 

№ по ред Длъжност Месторабота Образование

1 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - философия гр.Ботевград Висше

2 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) гр.Ботевград Висше

3 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас гр.Ботевград Висше

4 Фелдшер гр.Ботевград Полувисше/Висше

5 Завеждащ  административна служба гр.Ботевград Висше

6 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) с.Скравена Висше

7 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап с.Скравена Висше

8 Учител спортна подготовка с.Скравена Висше

9 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - история с.Врачеш Висше

10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - БЕЛ с.Врачеш Висше

11 Обслужващ, магазин гр.Ботевград Средно

12 Касиер гр.Ботевград Средно

13 Склададжия гр.Ботевград Средно

14 Шофьор, лекотоварен автомобил гр.Ботевград Средно

15 Охранител гр.Ботевград Средно

16 Консултант (промотьор), продажби гр.Ботевград Средно

17 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно

18 Апаратчик, химически процеси гр.Ботевград Средно/Основно

19 Оператор, производствена линия гр.Ботевград Средно/Основно

20 Чистач/ Хигиенист гр.Ботевград Основно/ Начално/ Без образование

22 Чистач/ Хигиенист с.Скравена Средно/Основно

23 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия гр.Ботевград Основно

24 Зареждач, промишлено производство (ръчно) гр.Ботевград Средно

 

ОБЯВЕНИТЕ  МЕСТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗАЕТОСТ 

може да намерите на:     http://eures.bg/

 

Забележка: Информация за актуалността на посочените работни места се получава от трудовите посредници на място в ДБТ-Ботевград  или на телефон: 0723 / 60-162.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next