Технически сътрудник-Контрольор автомобилен транспорт

02 Юли 2019 Прочетена 207

ОБЯВА

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Технически сътрудник „Контрольор- автомобилен транспорт“

   
Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Технически сътрудник „Контрольор - автомобилен транспорт“
1. Образование – средно.
2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.
3. Допълнителни изисквания, носещи предимство: умения за работа с касов апарат и PDA устройство, способност за работа в екип, комуникативност, лоялност, етичност и отговорност.
4. Кратко описание на длъжността: следи за реда, за платено и безплатно почасово паркиране на МПС в „Синя зона" гр. Ботевград, информира клиентите на „Синя зона" гр. Ботевград, за техните права и задължения свързани с кратковременното паркиране.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на община Ботевград
2. Автобиография
3. Копие от документ за завършено образование
4. Копие от трудова книжка, УП-3.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  02.07.2019г. до 15.07.2019г. включително
Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише „Деловодство”.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

 


ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next