Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Реформиране на Дом за стари хора "Д-р Адриян Атанасов"

06 Март 2023 Прочетена 176

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Реформиране на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“ - „Пристрояване, реконструкция и преустройство на Дом за стари хора  „Д-р Адриян Атанасов“ в УПИ VІІ-За обществено обслужващи дейности в кв.176 по плана на гр. Ботевград, представляващ ПИ с идентификатор: 05815.304.758 по КК и КР на гр. Ботевград“

Списък от файлове
Уведомление

Назад

Последни обяви

Prev Next