УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АПС Трейдинг ООД

17 Януари 2023г. Прочетена 455

 

На основание „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА“, АПС Трейдинг ООД уведомява жителите на община Ботевград, че има следното инвестиционно предложение:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ с идентификатори 05815.305.1233.8, 9 и 10 и ПРИСТРОЙКА КЪМ ТЯХ“ в УПИ I-3040, КВ.218  по плана на гр. Ботевград, общ. Ботевград.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Обектът е разширение на съществуващата производствена дейност и представлява преустройство на съществуващи производствени сгради и пристройка към тях, разположени в собствен имот на Възложителя, който е част от вече функциониращ индустриален комплекс. Сградата ще бъде на един етаж, с приблизителна разгъната застроена площ от 640 кв.м.

За повече информация, може да ни посетите на адрес: гр. Ботевград, 2140 Индустриална Зона Микроелектроника, или да се свържете с нас на тел.: +359 87 8443345 /Тони Тонов – Р-л Проект/.

Списък от файлове
Обявление

Назад

Последни обяви

Prev Next