В изпълнение на разпоредбите на Чл.140 от Закона за публичните финанси

27 Август 2019 Прочетена 165

Изх№9400-2187/27.08.2019 г
Общински съвет - Ботевград

О Б Я В А
В изпълнение на разпоредбите на  Чл.140 от Закона
за публичните финанси

В изпълнение на разпоредбите  на  чл.140 Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 09.09.2019 ГОДИНА /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 17.00 ЧАСА в зала „Христо Ботев“  находяща се на  партерен  етаж в  сградата на община Ботевград, публично обществено обсъждане  на Отчета за изпълнение на годишния общински бюджет на община Ботевград за 2018 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п/

                                                   ЛЮБОМИР ЛИЛОВ


Назад

Последни обяви

Prev Next