Имоти

Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.775

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.775 с площ от 1819кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XXX - за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

11 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.774

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.774 с площ от 1501кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XVII - за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

11 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.773

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.773 с площ от 1520кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XVI - за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

11 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.776

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.776 с площ от 1962кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XIV - за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

11 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.779

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.779 с площ от 1890кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XIII - за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

11 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.780

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.780 с площ от 3795кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XII - за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

11 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.784

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.784 с площ от 2474кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ X - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

08 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.786

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.786 с площ от 1755кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ IX - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

08 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.787

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.787 с площ от 1671кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ VIII - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

08 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.790

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.790с площ от 1344кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ VII - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

08 Април 2016г.   Прочети ...