Имоти

Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.791

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.791 с площ от 1110кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ VI - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

08 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.792

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.792с площ от 1191кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ V - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

08 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.789

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.789 с площ от 1071кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ IV - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

08 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.788

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.788 с площ от 1193кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ III - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

08 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.785

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.785 с площ от 1306кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ II - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

08 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.783

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.783 с площ от 1858кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ I - за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

08 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.714

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.714 с площ от 1853кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XXI - за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.715

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.715 с площ от 1697кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XX - за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.712

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.712 с площ от 987кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XVIII - за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.713

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.713 с площ от 890кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XIX - за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...