Имоти

Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.710

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.710 с площ от 1102кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ XVII - за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.711

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.711 с площ от 1103кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ XVI - за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.709

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.709 с площ от 907кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ XV - за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.708

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.708 с площ от 999кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ XIV - за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.707

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.707 с площ от 1280кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XII - за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.688

Поземлем имот с идентификатор 05815.304.688 с площ от 980кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ VIII - за жилищно строителство в кв.175/в ж.к. "Васил Левски"/ по РП на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.689

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.689 с площ от 980кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ VI - за жилищно строителство в кв.175/в ж.к. "Васил Левски"/ по РП на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.703

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.703 с площ 1363кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ II - за жилищно строителство в кв. 174/в ж.к. "Васил Левски"/ по РП на гр. Ботевград.

07 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.702

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.702 с площ от 1362кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ I - за жилищно строителство в кв. 174/в ж.к. "Васил Левски"/ по РП на гр. Ботевград.

06 Април 2016   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.701

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.701 с площ от 1210кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ III - за жилищно строителство в кр. 174/в ж.к. "Васил Левски"/ по РП на гр. Ботевград

06 Април 2016   Прочети ...