Поземлен имот с идентификатор - 05815.301.247

12 Април 2016г. Прочетена 3263
Категория: Продава
Тип на имота: Склад
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 49 374 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.301.247 с площ 154кв.м. по КККР на гр. Ботевград, с номер на предходен план 1097, кв.77, част от парцел VII, заедно със застроената в него сграда с идентификатор 05815.301.24.1 с площ 123кв.м. , бр.етажи 1; с адрес гр. Ботевград, ул. "Гурко" №31
Списък от файлове
Скица 1
Скица 2
Сателитна снимка

Назад