Поземлен имот с идентификатор - 05815.301.39

12 Април 2016 Прочетена 1870
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 364 175 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.301.39 по КККР на гр. Ботевград, вид територия урбанизирана, НТП за производство на строителни материали, конструкции и изделия с площ от 10405кв.м., кв.195, УПИ XV.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад