Поземлен имот с идентификатор - 05815.302.734

13 Април 2016г. Прочетена 2615
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 1 189 400 лв.
Виж на картата


Триетажна масивна административна сграда / Бивша сграда на "Родина-75И" / с част от партер и сутерен, построена през 1965г., със ЗП-504кв.м. и РЗП-1697.55кв.м. и със съответните 81.295% ид.ч. от об.ч. на сградата и толкова от правото на строеж в УПИ I/първи/ на кв.49 по плана на гр. Ботевград, заедно с 3бр. метални гаражи с обща площ от 45кв.м., оценени като материал.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад