Поземлен имот с идентификатор - 05815.303.232

12 Април 2016г. Прочетена 2084
Категория: Продава
Тип на имота: Склад
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 200 000 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор  05815.303.232 с площ 5000кв.м. по КККР на гр. Ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с НТП: незастроен имот за производствен, складов обект, с адрес гр. Ботевград, бул. "Цар Освободител", с номер по предходен план 3050 в кв. 199.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад