Поземлен имот с идентификатор - 05815.303.233

12 Април 2016 Прочетена 1676
Категория: Продава
Тип на имота: Склад
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 155 360 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор  05815.303.233 с площ 3884кв.м. по КККР на гр. Ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с НТП: незастроен имот за производствен, складов обект, с адрес гр. Ботевград, бул. "Цар Освободител", с номер по предходен план 3050 в кв. 199.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад