Поземлен имот с идентификатор - 05815.303.4

13 Април 2016 Прочетена 2230
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.303.4 по КККР на гр.Ботевград, вид територия: урбанизирана, НТП: за друг производствен, складов обект, площ 2147кв.м., квартал 200, парцел V.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад