Поземлен имот с идентификатор - 05815.303.6

13 Април 2016г. Прочетена 2674
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.303.6 по КККР на гр.Ботевград, вид територия: урбанизирана, НТП: за друг производствен, складов обект, площ 5858кв.м., квартал 200, парцел III.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад