Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.688

07 Април 2016г. Прочетена 1916
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 46 700 лв.
Виж на картата


Поземлем имот с идентификатор 05815.304.688 с площ от 980кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ VIII - за жилищно строителство в кв.175/в ж.к. "Васил Левски"/ по РП на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад