Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.689

07 Април 2016г. Прочетена 1732
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 49 000 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.689 с площ от 980кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ VI - за жилищно строителство в кв.175/в ж.к. "Васил Левски"/ по РП на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Сателитна снимка
Скица

Назад