Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.698

06 Април 2016 Прочетена 1141
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 40 400 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.698 с площ от 1010кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ V - за жилищно строителство в кв.174/в ж.в. "Васил Левски"/ по РП на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Сателитна снимка
Скица

Назад