Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.701

06 Април 2016г. Прочетена 2996
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 48 400 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.701 с площ от 1210кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ III - за жилищно строителство в кр. 174/в ж.к. "Васил Левски"/ по РП на гр. Ботевград
Списък от файлове
Сателитна снимка
Скица

Назад