Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.707

07 Април 2016 Прочетена 1449
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 51 200 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.707 с площ от 1280кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XII - за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Сателитна снимка
Скица

Назад