Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.715

07 Април 2016г. Прочетена 1778
Категория: Продава
Тип на имота: Парцел в регулация
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 67 880 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.715 с площ от 1697кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XX - за жилищно строителство в кв.168/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.
Списък от файлове
Сателитна снимка
Скица

Назад