Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.734

13 Април 2016г. Прочетена 2724
Категория: Продава
Тип на имота: Склад
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 62 540 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.304.734 с площ от 1489кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ XIV - за производствена, складова и обеществено обслужване дейност, празен, незастроен,  в кв.177/ж.к. "Васил Левски" - до ел.подстанцията/ по РП на гр. Ботевград.

Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад